Thiết lập môi trường chạy MongoDB trên Windows

mongodb-on-windowns

Nếu các bạn dùng Linux như hệ điều hành ubuntu hay centos thì việc cài đặt MongoDB khá nhanh chóng. Tuy nhiên nếu thực hiện trên môi trường Windows thì việc cấu hình băn đầu sẽ có chút phức tạp hơn. Có khá nhiều cách để các bạn có thể khởi chạy MongoDB trên Windows, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khởi chạy MongoDB một cách hiệu quả.

Bước 1: Tải về và cài đặt Mongodb

Bước 2: Tạo nơi lưu trữ cho Mongodb

Để việc quản lý về sau được dễ dàng, bạn nên tạo ra một thư mục (đặt tên tùy ý) để quản lý MongoDB, ví dụ gồm:

  • Thư mục DB để lưu trữ database
  • Thư mục Log để lưu trữ log
  • File mongo.config để lưu thông tin cấu hình

Trong file mongo.config bạn lưu thông tin như sau:

port=27017 
dbpath=D:\mongodb\data\db 
logpath=D:\mongodb\data\log\mogolog.log

Trong đó:

  • port là cổng chạy MongoDB
  • dbpath là tham số đường dẫn thư mục chứa db
  • logpath=D:\mongodb\data\log\mogolog.log

Bước 3: Khởi chạy Mongodb

Bạn mở chương trình Command Line (CMD) trên windows, truy cập vào thư mục cài đặt Mongodb (theo đường dẫn cài đặt băn đầu) và chạy lệnh gọi đến file cấu hình ở bước trên:

mongod.exe --config="D:\WORKING\storage\mongodb\mongo.config"

Nếu cửa sổ CMD xuất hiện dấu nháy “_” là bạn đã khởi chạy thành công. Trong trường hợp bạn muốn hủy chương trình MongoDB đang chạy, bạn cần ngắt bằng cách nhấn CTRL + C để ngắt chương trình.

Bước 4: Xem thông tin MongoDB

Để sử dụng các lệnh MongoDB trong command Line của Windows, bạn có thể mở một cửa sổ CMD khác và truy cập vào thư mục Mongodb được cài đặt và chạy lệnh: Mongo

Mongo

Nếu thông tin hiển thị ra phiên bản cài đặt thì bạn đã thực hiện thành công. Tại cửa sổ này, bạn có thể sử dụng các truy vấn thông thường thông qua dòng lệnh.

Bước 5: Cấu hình biến môi trường

Nếu như chỉ làm đến bước 4, mọi thứ vẫn hoạt động tốt, nhưng có một bất tiện lớn là mỗi lần muốn gõ lệnh mongo trên command line thì bạn phải truy cập vào thư mục chứ file cài đặt MongoDB, điều này khá bất tiện.

Để giải quyết vấn đề này và sử dụng MongoDB ở mọi cửa sổ CMD, bạn cần làm thêm một bước nữa là khai báo thêm biến môi trường cho Mongo.

Các bạn truy cập vào mục Advance trong cửa sổ System Properties để cấu hình.

Click vào Enviroment Variables… Tại đây, Bạn có thể thiết đặt biến môi trường cho user đang login hoặc cho hệ thống. Nếu chỉ có bạn sử dụng trên máy tính này thì bạn chỉ cần thiết đặt biến môi trường cho user, chọn dòng có cột Variable là Path và click edit

Tại cửa sổ cho phép chỉnh sửa, bạn chỉ cần thêm vào đường dẫn chứa các file cài đặt MongoDB vào click OK là xong (Thông thường cài đặt mặc định thì đường dẫn là C:\Program Files\MongoDB\Server\3.4\bin)

Đến bước này là xong rồi 🙂 Bạn cần thoát và mở lại cửa sổ CMD để hệ thống nhận đủ các biến môi trường, và bây giờ bạn có thể sử dụng MongoDB tại mọi cửa sổ dòng lệnh trên windows.

Chúc các bạn thành công.

Đánh giá bài viết

About The Author

Scroll to Top